СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

Адреса: Пожаревац ЈованаШербановића 12

Тел: 012-222-666, лок. 154

Начелник службе: др Милана Стојановић

главна сестра Јовић Дивна, ВМС

Радно време: Служба за здравствену заштиту предшколске деце ради у две смене сваког радног дана у времену од 07:00-20:30часова као и сваке суботе и недеље у времену од 07:00-13:00часова.

Избор педијатра је добровољан као и могућност замене у складу са Законским прописима. 

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ПРЕДШКОЛСКЕ ДЕЦЕ

СПИСАК ИЗАБРАНИХ ПЕДИЈАТРА

1) dr Milana Stojanović - specijalista pedijatar - načelnik službe

2) Mr sci dr Svetlana Nikolić - Acić - specijalista pedijatar -subspecijalista pulmolog

3) dr Mileva Kekić - Vuković -specijalista pedijatar

4) dr Ljiljana Nikolić -specijalista pedijatar

5) dr Jasna Sarić - specijalista pedijatar

6) dr Biljana Grujić -specijalista pedijatar

7) dr Suzana Jovčev -specijalista pedijatar

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

др Милана Стојановић

 

Заказивање: прегледи се заказује телефоном на број: 012-222-666 лок, 154 или лично иил маилом на адресу: zakazivanje@dzpozarevac.rs

У служби здравствене заштите предшколске деце обављају се превентивни и куративни прегледи деце од рођења до поласка у школу. У служби за здравсвену зашиту деце, педијатри раде у болесном и здравом делу - световалиште. Рад је организован тако да сваки педијатар има свој фиxни дан у недељи када ради у саветовалишту са здравом децом тј обавља Законом прописане превентивне прегледе у одређеном узрасту. Доласци у саветовалиште се заказују. Рад лекара у саветовалишту је пре подне од 07:30-14:00часова, а по подне од 14:00-20:00 часова. Уколико лекар ради у саветовалишту, а пацијенти којима је изабрани лекар дођу због болести детета, њих збрињавају лекари који тога дана у делу за болесну децу и то назименично примајући пацијенте којима нису изабрани педијатри.

У оквиру службе за здравствену заштиту деце ради и Развојно саветовалиште. Шеф развојног саветовалишта је др Милана Стојановић. Развојно саветовалиште је Регионалног карактера и пружа услуге деци до поласка у школу. у њему раде педијатри, психолог, социјани радник и логопед. Радно време Развојног саветовалишта је понедљком 13:00-20:00часова, а осталим радним данима од 07:00-14:00часова. Телефон за информације и заказивање је: 012-222-666 лок. 177

У служби здравствене заштите предшколске деце ради осам педијатара и 14 медицинских сестара.