Служба кућно лечење Пожаревац

АДРЕСА:Пожаревац,Јована Шербановића 12

Начелник службе:
Др Владан Живановић-специјалиста опште медицине

012/222666 локал 148

Главни техничар:
ВМТ-Зоран Величковић

012/222666 локал 148

Информације:

012/222-666 локал 148 од 7,00-20,00

Радно време:

Служба кућно лечење ради у две смене сваког радног дана у времену 7,00 до 20,00 као и дежурство сваки лекар једне суботе у месецу у времену од 7,00-13,00
Медицински техничари обављају викендом медицинске услуге на терену.
Избор лекара:

Избор лекара је добровољан као и могућност замене у складу са прописима.

Рад у служби:

Служба кућно лечење обавља здравствену заштиту становника територије града Пожаревца са околним насељима.

У служби ради један доктор специјалиста опште медицине и два доктора опште праксе.

У служби раде још осам медицинских техничара и један ВМТ.

Садржај и обим рада:
У служби се обављају превентивни и куративни прегледи:

1. Први преглед ради лецења као и поновни на терену раде се у складу са специфичностима рада кућног лечења а односе се на позив непокретних пацијената или препоруку од стране њиховог изабраног лекара.Ове прегледе обавља тим лекар,медицински техничар

2. Давање упута непокретним лицима у складу је са потребама службе и њеним специфичностима и задовољава све критеријуме када су у питању хитна стања или заказани контролни прегледи у секундарну или терцијарну установу.
3. Од превентивних прегледа ради се скрининг на дијабетес,
4. Остали прегледи односе се на кратке посете у амбуланти.
5. Број упута за ХБА1Ц који се даје особама са дијабетесом у складу је са бројем пацијената који примају инсулин,повремено се ради дневни профил гликемије у складу са потребама.

У кућном лечењу од стране лекара обавњају се радње које су предвиђене из области палијативног збрињавања: преписивање лекова и помагала, лекарских уверења у амбуланти и теренски преглед пацијената од стране свих лекара и правовремено слање у болницу непокретних лица возилом дома здравља, давање савета пацијентима када је то у могућности и члановима њихове породице када су у питању декубиталне и гангренозне ране,и остале болести.

Медицински техничари обављају задате радње од стране лекара у кућним условима(давање парентералне терапије, превијање рана у кућним условима, пласирање уринарног катетера,мерење микрогликемије у кућним условима, као и едукација чланова породице из области неге и превентиве декубиталних рана.