Међународни дан старих 2016


  Дана 1. октобра 2016. године обележава се Међународни дан старијих особа. Старење становништва представља једну од највећих друштвених трансформација, али и један од највећих изазова који се поставља пред државе са све већим економским и социјалним захтевима.
Слоган овогодишње кампање „Заузми став према предрасудама везаним за старење и старије особе”, изабран је са циљем да се скрене пажња јавности на постојање предрасуда везаних за старење и старије особе, као и да се промовише позитивна слика старења кроз примере добре праксе.
Захваљујући бољем животном стандарду становништва, квалитетнијој здравственој заштити и образовању, као и континуираном развоју медицине и фармацеутске индустрије, просечан животни век људи у Србији као и у свету, из деценије у деценију се продужава.
  Неопходно је истаћи да удео особа старијих од 60 година је у порасту и да се тај тренд наставља са једне стране услед опадајуће стопе наталитета, а са друге стране услед повећања дужине животног века.

Нови изазови који прате демографске промене:
• Очекује се у будућности повећана заступљеност старих, хронично оболелих и функционално зависних особа. Наиме, старе особе најчешће оболевају од хроничних незаразних болести, као што су болести срца и крвних судова, рак и шећерна болест. Осим тога, старе особе често имају више здравствених проблема истовремено.
• Такође, број особа који живи са инвалидитетом је у порасту због старења становништва. Наиме, скоро 65% свих особа са поремећајима вида припадају животној доби од 50 и више година. Ова старосна група чини око 20% светске популације.
• На глобалном нивоу, многе старе особе су под ризиком од различитих облика лошег и нехуманог односа према њима. Скоро 4–6% популације старих у развијеним земљама искусило је неки облик малтретирања код куће. Насилно понашање у институцијама укључује примену физичке силе, лишавање достојанства старих (на пример остављајући их у неуредној одећи) и намерно необезбеђивање неопходне неге (развој декубитуса, на пример). Лоше поступање са старим особама може довести до озбиљних физичких повреда и дугорочних психолошких последица.
• Ризик од деменције нагло расте са повећањем година старости. Процењује се да 25–30% особа које припадају животној доби од 85 или више година има одређени степен смањења когнитивних функција.
• Многи веома стари људи губе способност да самостално живе због ограничене покретљивости, психолошке или моралне слабости или других физичких проблема. Многима је потребан неки облик дугорочне неге, што укључује негу у старачком дому, геронтодомаћице, помоћ у кући, бригу локалне заједнице и дужи боравак у болници.
• У кризним ситуацијама стари су посебно осетљиви. Наиме, они често не могу да побегну или да путују на дугим релацијама и могу бити остављени и препуштени сами себи.

  Дом здравља Пожаревац, у сарадњи са Заводом за јавно здравље и осталим домовима здравља на територији Браничевског и Подунавског округа подржава и организује обележавање Међународног дана старијих особа, са циљем да информише целокупну јавност да одлуке које људи доносе о свом животу и здрављу и навике које имају најважнији су фактор у одређивању њиховог здравља и благостања. Здраво старење је повезано са здрављем у ранијим фазама живота. Наиме, гојазност у периоду адолесценције представља ризик за настанак хроничних болести у одраслом добу, као што су шећерна болест, болести срца и крвних судова, малигне болести, респираторне и мишићно-скелетни поремећаји.