Октобар 2016 - месец борбе против рака дојке

Аутор:ДР Весна Лакић

Координатор за скрининг рака дојке Дома здравља Пожаревац

ДАН ЗА СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ

Октобар, месец борбе против рака дојке,обележава се у многим земљама широм света како би се скренула пажња на распрострањеност ове болести,на подизање свести о значају превенције и раног откривања рака дојке као и о палијативном збрињавању особа оболелих од ове болести.

Ове године обележавањем октобра месеца борбе против рака дојке пос слоганом „Дан за своје здравље“ промовишу се :превентивне активности које имају за циљ рано откривање рака дојке.

Од јануара 2016 отпочео је организивани скрининг рака дојке за жене старости од 50 69 год чији укупан број на територији Пожаревца и Костолца износи 11 256 жена.

Носилац посла је Дом здравља у Пожарвцу односно служба за зз жена која врши организовано позивање жена.Формиран је акциони тим и усвојен Акциони план који обухвата установе које учествију у спровођењу организованог скрининга рака дојке: ДЗ Пожаревац,ОБ Пожаревац,ОБ Смедерево и ЗЗЈЗ Пожаревац.

Сви учесници у спровођењу скрининг прегледа имају едукован кадар и опрему .

Први циљ јесте обухват од 75% циљне популације жена што ће се спровести кроз:

1.Подизање свести жена о потреби за раним прегледима и пружање информација о њиховом значају за рану дијагнозу рака дојки.

2.Мобилизација и мотивација жена за одазив на скрининг прегледе.

3.Активно укључивање локалне самоуправе и удружења грађана у спровођењу скрининга.


Скрининг се спроводи у двогодишњем циклусу тако да у 2016 год. укупан број који ће се позвати је 5 628 жена.Годишта која су у скринингу су:

1947,1949,1951,1953,1955,1957,1959,1961,1963,1964 и 1966.

СКРИНИНГ ПРЕГЛЕДИ СУ БЕСПЛАТНИ ЗА ЦИЉНА ГОДИШТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И КОСТОЛЦА, БЕЗ ОБЗИРА НА СТАТУС ОСИГУРАЊА ЖЕНЕ.

На кућну адресу се упућује позив за скрининг у виду лифлета који садржи потребне основне информације о раку дојке као и број телефона на који се заказује скрининг.

Број телефона у ДЗ Пожаревац је 062 80 75 097.

Након добијеног позива жена се јавља и заказује се долазак код изабраног гинеколога( или га бира уколико га нема) који попуњава клинички пут за скрининг и заказује мамографско снимање које се спроводи у службама радиологије у ДЗ и ОБ Пожаревац.Након спроведеног снимања врши се прво очитавање од стране радиолога ДЗ,друго очитавање од стране радиолога ОБ Пожаревац.Уколико се ради о сумњи на позитиван налаз треће читање-тзв.супервизију врши радиолог ОБ Смедрево.Таква жена се позива и на допунска дијагностичка испитивања:УЗ преглед и или циљану мамографију након чега се доноси дефинитивни налаз по БИРАДС класификацији и даје предлог о даљем поступку:

1.Палпабилне промене се упућују хирургу ОБ Пожаревац на дању дијагностику.

2.Непалпабилне промене које се виде УЗ шаљу се на биопсију у ОБ Пожаревац хирургу.

3.Непалпабилне промене које се не виде УЗ упућују се у ИОРС на даљу дијагностику.

Након завршеног снимања пацијенткиња се позива и резултат саопштава изабрани гинеколог, који у случају позитивних налаза је задужен и за даље лечење жене.

Крајњи дугорочни циљ скрининга је смањење тренда оболевања и смртности од рака дојке.

За првих 9 месеци, у овој години,организованог скрининга рака дојке у Дому здравља Пожаревац у постигнути су следећи резултати:

1.На маографски организовани скрининг преглед позвано је 2465 жена циљних годишта.

2.Укупно је урађено 908 мамографских прегледа а 29 жена је одбило да учествује.

3.Укупно је 114 жена упућени и њима је обављена допунска дијагностика у скринингу.

4.Укупно 6 жена је упућено и њима је обавњена биопсија дојке и пато хидтолошки преглед.

Крајњи резултат је да :

-902 жене имају нормалан налаз на мамографском прегледу

-2 жене имају потврђену дијагнозу бенигних-доброћудних промена у дојци

-4 жене имају потврђену дијагнозу малигних-злоћудних промена у дојци и оне су упућене на даље онколошко лечење.ОДАЗОВИ СЕ НА ПОЗИВ И ОБАВИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКИ!