ОКТОБАР МЕЂУНАРОДНИ МЕСЕЦ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ДОЈКЕ

ПОРУКА ЗА СВЕ ГРАЂАНКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ


Oвом приликом подсећамо да је октобар месец међународни месец борбе против рака дојке,нека и у нашој земљи и ове године октобар месец буде посвећен унапређењу  раног откривања рака дојке.


Уколико нисте у претходне две године урадили мамографију,а имате између 50 и 69 година подсећамо Вас да то учините.


Преузето са сајта www.skriningsrbia.rs

„ДАН ЗА СВОЈЕ ЗДРАВЉЕ”

Аутор:ДР Весна Лакић

Координатор за скрининг рака дојке Дома здравља Пожаревац

 

Октобар, месец борбе против рака дојке,обележава се у многим земљама широм света како би се скренула пажња на распрострањеност ове болести,на подизање свести о значају превенције и раног откривања рака дојке као и о палијативном збрињавању особа оболелих од ове болести.


Ове године обележавањем октобра месеца борбе против рака дојке под слоганом „Дан за своје здравље“ промовишу се :превентивне активности које имају за циљ рано откривање рака дојке.


Од јануара 2016 отпочео је организивани скрининг рака дојке за жене старости од 50 до 69 год чији укупан број на територији Пожаревца и Костолца износи 11 256 жена.


Носилац посла је Дом здравља у Пожарвцу односно служба за здравствену заштиту  жена која врши организовано позивање жена.


Формиран је акциони тим и усвојен Акциони план који обухвата установе које учествују у спровођењу организованог скрининга рака дојке: Дом здравља Пожаревац,Општа болница Пожаревац,Општа болница  Смедерево и ЗЗЈЗ Пожаревац.


Сви учесници у спровођењу скрининг прегледа имају едукован кадар и опрему .


Први циљ јесте обухват од 75% циљне популације жена што ће се спровести кроз:


1.Подизање свести жена о потреби за раним прегледима и пружање информација о њиховом значају за рану дијагнозу рака дојки.


2.Мобилизација и мотивација жена за одазив на скрининг прегледе.


3.Активно укључивање локалне самоуправе и удружења грађана у спровођењу скрининга.


Скрининг се спроводи у двогодишњем циклусу тако да у 2017 год. укупан број који ће се позвати је 5 628 жена.

Годишта која су у скринингу су:
1948,1950,1952,1954,1956,1958,1960,1962,1965, и 1967.


СКРИНИНГ ПРЕГЛЕДИ СУ БЕСПЛАТНИ ЗА ЦИЉНА ГОДИШТА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И КОСТОЛЦА, БЕЗ ОБЗИРА НА СТАТУС ОСИГУРАЊА ЖЕНЕ.


На кућну адресу се упућује позив за скрининг у виду лифлета који садржи потребне основне информације о раку дојке као и број телефона на који се заказује скрининг.


Број телефона у ДЗ Пожаревац је 062 80 75 097.


Након добијеног позива жена се јавља и заказује се долазак код изабраног гинеколога( или га бира уколико га нема) који попуњава клинички пут за скрининг и заказује мамографско снимање које се спроводи у службама радиологије у Дому здравља и Општој болници Пожаревац.


Након спроведеног снимања врши се прво очитавање од стране радиолога ДЗ,друго очитавање од стране радиолога ОБ Пожаревац.


Уколико се ради о сумњи на позитиван налаз треће читање-тзв.супервизију врши радиолог ОБ Смедрево.Таква жена се позива и на допунска дијагностичка испитивања:УЗ преглед и или циљану мамографију након чега се доноси дефинитивни налаз по БИРАДС класификацији и даје предлог о даљем поступку:


1.Палпабилне промене се упућују хирургу ОБ Пожаревац на дању дијагностику.
2.Непалпабилне промене које се виде ултразвучним прегледом  шаљу се на биопсију у ОБ Пожаревац хирургу.
3.Непалпабилне промене које се не видеултразвучним прегледом  упућују се у Институт за онкологију и радиологију РС на даљу дијагностику.


Након завршеног снимања пацијенткиња се позива и резултат саопштава изабрани гинеколог, који у случају позитивних налаза је задужен и за даље лечење жене.


Крајњи дугорочни циљ скрининга је смањење тренда оболевања и смртности од рака дојке.

Резултати:


За првих 9 месеци, у овој 2017 години,организованог скринингарака дојке у Дому здравља Пожаревац  постигнути су следећи резултати:


1.На маографски организовани скрининг преглед позвано је 1069 жена циљних годишта.
2.Укупно је урађено 718 мамографских прегледа, а 33 жена је одбило да учествује.
3.Укупно је упућено85 жена и њима је обављена допунска дијагностика у скринингу.
4.Укупно 6 жена је упућено и њима је обављена биопсија дојке и пато хистолошки преглед.

Крајњи резултат је да :


-902 жене имају нормалан налаз на мамографском прегледу
-2 жене имају потврђену дијагнозу бенигних-доброћудних промена у дојци
-1 жена има потврђену дијагнозу малигних-злоћудних промена у дојци и онаје упућена на даље онколошко лечење.

ОДАЗОВИ СЕ НА ПОЗИВ И ОБАВИ ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКИ!


Кликните овде да прочитате више о скринингу рака дојке на сајту skriningsrbija.rs


Кликните овде да погледате који су домови здравља укључени у скрининг рака дојке

 

Најчешће постављана питања

 1. Шта је скрининг рака дојке?
  Скрининг рака дојке подразумева  препознавање до сада  непрепознате болести коришћењем скрининг теста, методом  мамографског  прегледа код привидно здравих жена, са циљем раног откривања карцинома дојке, када га је лакше лечити и када постоји највећа вероватноћа излечења.
 1. Зашто позивате баш мене?
  Организованим скринингом на рак дојке мамографским прегледом, обухваћене су жене старосне доби од 50 до 69 година живота, као популација за коју се у организованом скринингу добијају најбољи резултати, раног откривања рака дојке. Наиме, анализа кретања оболевања жена од рака дојке у Европи показала је трендове пораста код жена старијих од 50 година, тако да је увођењем организованог скрининга у нашој земљи прихваћена европска препорука за популацију жена од 50- 69 година живота.
 1. Да ли се скрининг рака дојке понавља?
  Према европским стандардизованим налазима и препорукама мамографско тестирање у организованом скринингу се понавља на сваке две године за популацију жена од 50 до 69 година.
 1. Зашто организованим скринингом рака дојке нису обухваћене жене млађе од 50 година?
  Мамографско снимање није толико ефикасно код млађих жена у односу на жене старије од 50 година, јер се код млађих жена због веће густине ткива дојке промене детектују много теже, а  такође је и учесталост јављања рака дојке мања код жена млађих од 50 година.
 1. Како изгледа мамографско снимање дојки?
  Мамографско снимање дојки изводе обучени радиолошки техничари. Преглед подразумева рендгенско снимање током кога се дојка поставља између две плоче и пажљиво и чврсто притиска како би се извело снимање. На исти начин се током прегледа снима и друга дојка.
 1. Да ли је мамографско снимање болно?
  Током мамографског снимања се дојка поставља између две плоче и чврсто и веома пажљиво притиска како би се омогућило снимање. Притисак траје врло кратко и за већину жена је безболан, мада неке жене могу осетити благу непријатност или краткотрајан бол током снимања.
 1. Да ли је мамографско снимање штетно?
  Мамографија као метода скрининга рака дојке је међународно призната дијагностичка метода за рано откривање рака дојке, праћена контролом квалитета. Доза зрачења којој је свака учесница изложена за време снимања је прихватљива. Светска истраживања показују да жене мамографским снимањем имају веће користи код скрининга рака дојке него штете.
 1. Да ли мамографско снимање спашава животе?
  Већина међународних стручњака се слаже да рано откривање рака дојке мамографским снимањем спашава животе, јер се откривањем рака дојке у раној фази повећавају шансе за излечење, омогућава примена поштедних хируршких интервенција, смањује инвалидност и повећава квалитет живота.
 1. Да ли морам да платим мамографско снимање?
  Мамографско снимање у оквиру организованог скрининг програма је за све учеснице скрининга бесплатно.
 1. Имам 50 година и још увек нисам добила позив за скрининг рака дојке.
  Организовани национални програм за рано откривање рака дојке подразумева позивање свих жена старости 50 до 69 година. Уводи се постепено по општинама на нивоу Републике Србије  уз обезбеђивање свих неопходних услова за правилно вођење организованог скрининга карцинома дојке. Један циклус скрининга траје две године и у току ове две године ће све жене из наведене старосне групе добити позив за скрининг.
 1. Моја сестра је добила позив за скрининг рака дојке иако је млађа од мене.
  У току 2 године колико траје један циклус скрининга биће сукцесивно одређеним редоследом позиване све жене из циљне популације, тако да ћете и ви бити позвани у овом циклусу.
 1. Напипала сам чворић у дојци. Да ли можете да ми кажете где могу да урадим мамографију?
  Уколико сте сами напипали чворић у дојци,потребно је да се одмах  јавите Вашем лекару како би се договорили о даљој дијагностици и лечењу. Скрининг мамографија се у оквиру организованог скрининга ради код наизглед здравих жена које немају видљивих промена на дојци.
 1. Моји резултати скрининг мамографије су у реду. Шта се дешава након тога?
  Уколико су Ваши резултати скрининг мамографије у реду, након две године ћете добити позив да обавите следећу мамографију у новом циклусу скрининга. У међувремену уколико приметите било какве промене јавите се одмах Вашем лекару.
 1. Да ли коришћење хормонске терапије повећава ризик за настанак рака дојке?
  Ризик за настанак рака дојке је већи код жена које више година користе хормонску терапију. Ризик се повећава са дужином коришћења терапије и смањује се неколико година након престанка узимања терапије. 
 1. Колико је скрининг мамографија поуздана?
  Тренутно скрининг мамографија даје најпрецизније резултате у раном откривању рака дојке, а такође и најновије методе лечења и операције рака дојке дају добру прогнозу у исходу лечења и повећању квалитета живота код особа којима је дијагностикован рак дојке.
 1. Каква су искуства других земаља у организованом скринингу?
  Истраживања показују да на сваких 1000 жена које су обухваћене организованим скринингом сваке две године, 7-9 жена мање умире пре 79 године живота.