Служба патронаже

Поливалентна патронажна служба је у оквиру опште службе д.з. пожаревац. У служби ради 12 сестара са вишом и стручном спремом. Свака сестра има свој микрорејон у граду, а такође покривамо и 20 села Општине Пожаревац. Бавимо се превентивно-промотивним радом како у служби на терену, тако и у локалној заједници(месне заједнице , удружења , савези, школске и предшколске устаниве).Здравствено-васпитни рад обављамо у складу са годишњим планом, календаром јавног здравља такође и на захтев корисника.

Слижба ради двосменски од 07-19:30

Контакт телефон је 012-222-666 локал 134

 

"Пројекат под називом "подршка раном развоју и социјалној инклизији деце кроз јачање капацитета поливалентне патронажне службе и обезбеђеwе континуитета здравствена заштитепородице"

Пројекат је почео да се реализује маја 2014. а имплементација пројекта је у току.

У пројекту су учествовале 3 пп сестре из Пожаревца и 2 из Костолца:

Циљ пројекта је унапређење капацитета здравственог система у области развоја деце у раном детињству, са посебним усмерењем на сиромашну ромску децу и децу са тешкоћама и сметњама у развоју