Служба патронаже

Поливалентна патронажна служба је у оквиру опште службе д.з. пожаревац. У служби ради 12 сестара са вишом и стручном спремом. Свака сестра има свој микрорејон у граду, а такође покривамо и 20 села Општине Пожаревац. Бавимо се превентивно-промотивним радом како у служби на терену, тако и у локалној заједници(месне заједнице , удружења , савези, школске и предшколске устаниве).Здравствено-васпитни рад обављамо у складу са годишњим планом, календаром јавног здравља такође и на захтев корисника.

Слижба ради двосменски од 07-19:30

Контакт телефон је 012-222-666 локал 134

СПИСАК СЕСТАРА У ППС


1.ВМС СНЕЖАНА СТОКИЋ
2.ВМС ЉИЉАНА ВАСИЉЕВИЋ
3.ВМС ДРАГИЦА МИТИЋ
4.ВМС СЛАВИЦА ЗДРАВКОВИЋ
5.ВМС МИЛОМИРКА МИЛОВАНОВИЋ
6.ВМС ВЕСНА РАДУЛОВИЋ
7.ВМС МИРЈАНА ПАЈИЋ
8.ВМС СЛАВИЦА КОСТИЋ
9.ВМС МАГДАЛЕНА БРАНКОВИЋ
10. ВМС БИЉАНА ТРИФУНОВИЋ
11.ОДГ.СЕСТРА ВМС САЊА НИКОЛИЋ

"Пројекат под називом "подршка раном развоју и социјалној инклизији деце кроз јачање капацитета поливалентне патронажне службе и обезбеђеwе континуитета здравствена заштитепородице"

Пројекат је почео да се реализује маја 2014. а имплементација пројекта је у току.

У пројекту су учествовале 3 пп сестре из Пожаревца и 2 из Костолца:

Циљ пројекта је унапређење капацитета здравственог система у области развоја деце у раном детињству, са посебним усмерењем на сиромашну ромску децу и децу са тешкоћама и сметњама у развоју