Служба за радиолошку и ултразвучну дијагностику Д.з. Пожаревац


Адреса: Пожаревац,Јована Шербановића 12,

Начелник службе:
Др Слађана Бањац специјалиста радиологије

Главни медицинки техничар:
СМР Млађан Јанковић

Запослени у служби:
Др Татјана Милојевић специјалиста радиологије
Др Татјана Трипковић
ВРТ Љиљана Стеванић
ВРТ Дубравка Николић
ВРТ Данијела Којић
ВРТ Властимир Стојановић
СМР Милена Димитријевић

Огранак Костолац:
СМР Кристина Стојаковић
Мед.тех Невенка Цолић

Информације:
Тел:012/222-666,локал 173 и 174

Радно време:
Служба за радиолошку и УЗ дијагностику ради само преподне сваког
радног дана у времену од 07 h до 13 h.

Заказивање:
Преко изабраног лекара.

Рад у служби:
Служба за радиолошку и УЗ дијагностику обавља примарну дијагностику
становника територије града Пожаревца,општине Костолац и Браничевског
округа.
У служби раде два доктора специјалиста радиологије са завршеном
едукацијом за момографију,скрининг мамографију и УЗ дојки(на ИОРС БГ)
Један лекар се налази на специјализацији.
Рад се одвија у сарадњи са шест радиолошких техничара.
ВРТ Дубравка Николић,ВРТ Данијела Којић и СМР Милена Димитријевић су
едуковане за дијагностичку и скрининг мамографију.

Садржај и обим рада:
У служби се обављају радиолошки прегледи гастроинтенстиналног
тракта(преглед једњака,желуца,танког и дебелог црева)
,скопија плућа и абдомена
.Прегледи коштано-зглобног система
Дијагностички и иницијални мамографски прегледи.
УЗ преглед абдомена и циљани УЗ преглед дојки.
Скрининг мамографије.

Превентивни скрининг програми:
-су превентивни прегледи за рано откривање карцинома дојки,обављају
се по позиву(позивним писмом или телефоном ) и заказују се код
изабраног гинеколога.
-У служби се од јануара 2016 године спроводи према стручно
методолошком упутству Министарства здравља и у организацији
канцеларије за скрининг РИЗЈЗ организовани скрининг рака дојке.

Јавни позив:
Пацијенткиње старости од 50 до 69 године се позивају позивним писмом
или флајером на кућну адресу(или телефоном) на скрининг преглед код
изабраног гинеколога који упућује у нашу службу.