10.10.2016. , Нове просторије централне стерилизације

У Пожаревачком Дому здавља дана 10.10.2016. стерилизација је наставила свој рад у новим просторијама Д.З. Пожаревац.

Стерилизација ради по најсавременијим методама које одговарају прописаним стандардима .

Безбедност пацијената и здравствених радника подигнута је на виши ниво ,могућност контаминације стерилисаног материјала сведена је на минимум.Пакети са санитетским материјалом су стандардизовани према потребама служби ( један пакет једно превијање).Инструменти се стерилишу у појединачном паковању.

У новим просторијама не постоји могућност мешања путева прљаво-чисто што је један од основних критеријума за исправан рад у централној стерилизацији.