МИСИЈА И ВИЗИЈА ДОМА ЗДРАВЉА

 

На седници управног одбора Дома здравља Пожаревац усвојен је Стратешки план Дома здравља. Овим путем Вас упознајемо са МИСИЈОМ и ВИЗИЈОМ наше установе.

Мисија представља позицију на којој се сада налазимо.

Дом здравља Пожаревац пружа примарну здравствену заштиту у области превентивних, куративних, дијагностичких и терапијских здравствених услуга свим грађанима на територији општине Пожаревац захваљујући стручном, квалификованом и професионалном кадру који примењује савремену медицинску технологију у циљу очувања и унапређења здравља.

Визија је поглед у будућност и оно чему тежимо.

Дом здравља Пожаревац, као водећа установа примарног нивоа здравствене заштите на подручју браничевског округа, обезбедиће велики обухват превентивним и скрининг прегледима, омогућити свеобухватност у дијагностици, лечењу и терапији пацијената и побољшати здравствено стање и квалитет живота грађана.

Основни циљ је превенција обољевања становништва и то кроз:


- перманентан рад на спречавању или раним откривању масовних незаразних болести и малигних обољења,
- афирмацију здравог начина живота,
-  борбу против ризичног понашања
-  подизање опште здравствене културе


Репутацију коју је Дом здравља стекао карактеришу:

 • Јасно одређена мисија и визија
 • Вредност и квалитет рада
 • Одговорност за рад
 • Управљачке способности
 • Солидни финансијски услови
 • Капитал знања и способности запослених и менаџмент тима

У свом раду и пословању Дом здравља поштује следеће принципе:

 • Професионалност
 • Квалитет
 • Морал
 • Етичност
 • Мотивација