МИСИЈА И ВИЗИЈА ДОМА ЗДРАВЉА

 

На седници управног одбора Дома здравља Пожаревац одржаној дана 14.02.2013. године усвојен је Стратешки план Дома здравља за период од 2013. до 2017. године. Овим путем Вас упознајемо са МИСИЈОМ и ВИЗИЈОМ наше установе.

Мисија представља позицију на којој се сада налазимо.

Дом здравља Пожаревац је здравствена установа у којој се обаввља здравствена делатност на примарном нивоу која обухвата заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење и рехабилитацију болесних и повређених.

Визија је поглед у будућност и оно чему тежимо.

Дом здравља Пожаревац ће задржати и унапредити водећу улогу међу здравственим установама примарне здравствене заштите на нивоу браничевског округа, пружањем здравствених услуга високог квалитета. Заједнички циљ и мера сваког успеха биће здравље свих наших суграђана. Тежићемо поверењу и оцећају сигурности наших пацијената, а љубазност и престижно знање, искуство, сву стручност, квалитет и људскост ставићемо у службу тога.

Основни циљ је превенција обољевања становништва и то кроз:


- перманентан рад на спречавању или раним откривању масовних незаразних болести и малигних обољења,
- афирмацију здравог начина живота,
-  борбу против ризичног понашања
-  подизање опште здравствене културе


Репутацију коју је Дом здравља стекао карактеришу:

 • Јасно одређена мисија и визија
 • Вредност и квалитет рада
 • Одговорност за рад
 • Управљачке способности
 • Солидни финансијски услови
 • Капитал знања и способности запослених и менаџмент тима

У свом раду и пословању Дом здравља поштује следеће принципе:

 • Професионалност
 • Квалитет
 • Морал
 • Етичност
 • Мотивација