Контакт Како и где ступити у контакт са нама?

-

ОПШТИ ПОДАЦИ О

ДОМУ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

 

Пословно име:................................             Дом здравља Пожаревац

Седиште:......................................... Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 12

Број телефона: ..............................   012/222-440(Директор)

Број факса.....................................    012 220 – 094

Е-email:...........................................info@dzpozarevac.rs

Шифра делатности:.........................8621 општа медицинска пракса

Матични број:...............................17816381

ПИБ:............................................107025226

Тек рачун:...................................840-828661-61    Управа за јавна плаћања

                                                    840-810667-14     Управа за јавна плаћања

Лице овлашћено за заступање: Ракић др. Драган

Оснивач:.................................... Град Пожаревац

Власништво:.............................у целини државно власништво

Директор
Драган др. Ракић
Тел. 012-222-440

Образац за контакт

Врста питања

Порука

Forumal je poslat hvala na saradnji.