Заказивање прегледа путем email адресе

Дом здравља Пожаревац је својим суграђанима омогућио да закажу прегледе путем интернета слањем захтева за заказивањем на email адресу

zakazivanje@dzpozarevac.rs

Комплетну процедуру можете принаћи испод.

Молимо Вас да поштујете рокове и процедуру како би се избегли могући проблеми при овој врсти заказивања прегледа.

Напомена:Заказивање овим путем је могуће са најкраћим роком од 3 радна дана

Процедура за заказивање је следећа:

  • Заказивање се започиње слањем захтева за заказивањем прегледа на email aдресу:

 

zakazivanje@dzpozarevac.rs

  • Захтев који је на овај начин упућен треба да садржи јасно наведене податке: име и презиме пацијента за кога се заказује преглед , жељено време прегледа , име изабраног лекара код кога се преглед заказује ,као и email адресу за одговор и друге контакт податке пацијента(фиксни телефон,мобилни телефон и др.).

 

Након провере могућности заказивања прегледа код жељеног лекара најраније до краја трећег радног дана службеник Дома здравља ће Вас email-ом обавестити о статусу Вашег захтева за заказивањем прегледа са детаљним информацијама да ли је исти заказан или није односно да ли постоје измене.

 

Напомена:Веома је битно прецизно испоштовати наведену процедуру како би се избегли могући проблеми приликом заказивања прегледа.

Дом здравља Пожаревац