У НОВУ ГОДИНУ СА НОВОМ ОПРЕМОМ

 

Ажурирано (02.12.2014.)

Дом здравља у Пожаревцу је у протеклих пола године поред лекова, штампарских образаца, санитетског материјала, средста­ва за одржавање хигијене, наба­вио и инхалаторе, спирометре, орторејтер, стоматолошке столи­це и још много тога значајног за побољшање и квалитетнији рад, како самих лекара тако и наших суграђана.
Директор Дома Здравља др Милош Самарџић, истакао је да је изузетно задовољан претходном годином.


-Осим јавне набавке стандар­дног материјала (штампарски об­расци, санитетски материјал, го­риво...) вредности око два мили­она динара, набавили смо и 6 ин­халатора који су отишли у службу хитне помоћи у Пожаревцу и Ко­столцу и
Службу за здравствену заштиту деце. Све је то морало да се набави. Добили смо и систем за компјутеризовану радиографију, за читање и слање снимака по Србији, што значи да ће наши радиолози моћи да се консултују са било којом болницом у Србији. Прошле године лабораторију смо довели до европских стандарда, недостаје још сто за апарате који ћемо до краја године да набавимо. Из Фонда је добијено 500 хиљада динара, орторејтер за Костолац, који открива преко 12 функција вида, рендген који је на одобрењу од прошле године, кошта пре­ко 14 милиона динара...

Такође, набављен је и стоматолошки материјал, затим 20 клима уређаја који су уграђени на најкритичније тачке, два спирометра за Служ­бу за здравствену заштиту деце и Медицину рада. За стерилизацију је набављен други аутоклав.
Према прописима о акредитацији Дому здравља сле­ди раздвајање путева за чисте и нечисте ствари, чиме ће бити задовољени високи стандарди. Купљено је 20 нових ормана за картотеку за поједине службе, док је 38 старих поправљено. Набављене су и две стоматолош­ке столице, једна се налази на дечијој стоматологији, а друга на стоматологији за здравство. До краја године стижу још две столи­це, једна ће отићи у школу „Краљ Александар“, а друга у школу „Вук Караџић“. До краја године Дом здравља добиће и инструменте. Тренутно се ради паркинг за сани­тете, а саниран је и кров.
-За комуникацију међу служ­бама набављена је рачунарска опрема вредна милион и седамсто хиљада динара. Жеља нам је да уредимо Дом здравља у Костол­
цу, али за сада недостају средства. Много тога је урађено а за наредну годину од Града ћемо тражити две стоматолошке столице, један са­нитет и санацију прозора у Меди­цини рада. Завршен је и тендер за набавку возила у вредности од око милион и двеста хиљада без пдв-а, као и за униформе за запослене. Очекује се и набавка седам сувих стерилизатора. Много ствари је набављено, неки радови су у току и биће завршени до краја године, што је велику успех за све нас, ре­као је Самарџић.