Организација Дома здравља

 

Контакт:

Све службе Дома здравља се могу добити преко централе на броју 012 222 666

У оквиру Дома здравља, који територијално покрива општину Пожаревац и градску општину Костолац, осим здравствене службе у Пожаревцу организован је и огранак  у Костолцу.
У оквиру здравствене службе у Пожаревцу организоване су следеће организационе јединице:

Подаци о организацији и руководству(преузимање)

 

Директор
Драган др. Ракић
Тел. 012-222-440

 

 • Служба хитне медицинске помоћи

 

 • Служба опште медицине
  • Одељење опште медицине са центром за превенцију
 • Амбуланта у Забели,
 • Амбуланта у Дубравици,
 • Амбуланта у Барама
 • Амбуланта у Бубушинцу,
 • Амбуланта у Кличевцу,
 • Амбуланта у Брадарцу,
 • Амбуланта у Брежанима,
 • Амбуланта у Лучици,
 • Амбуланта у Пољани
 • Амбуланта у Дрмну

 

  • Одељење кућног лечења,
  • Одељење поливалентне патронаже,

 

  • Одељење радиолошке и ултразвучне дијагностике

 

 • Диспанзерске службе

 

Одељење за здравствену заштиту деце са развојним саветовалиштем

Одељење за здравствену заштиту школске деце са саветовалиштем за младе.

Одељење за здравствену заштиту жена са цитолошком лабораторијом

 

 • Служба медицине рада
 • Служба за стоматолошку здравствену заштиту

Одељење за стоматолошку здравствену заштиту одраслих

Одељење за превентивну и дечју стоматологију са амбулантама:

- Основна школа „Свети Сава“
-Основна школа „Краљ Александар“
- Основна школа „Десанка Максимовић“
-Основна школа „Доситеј Обрадовић“
-Економско трговинска школа
- Дечји вртић „Пчелица“

 • Служба за лабораторијску дијагностику

 

6.1.Одељење за лабораторијску дијагностику у здравственој служби Костолац
7.  Служба заједничких послова, која обухвата: економско финансијске послове, правне послове и техничке и помоћне послове.

У оквиру здравствене службе у Костолцу организоване су следеће организационе јединице:

 • Служба опште медицине са патронажом и дежурном службом:
 • Амбуланта у Старом Костолцу
 • Амбуланта у Острову
 • Амбуланта у Кленовнику
 • Амбуланта у Петки

 

 • Служба медицине рада
 • Амбуланта на коповима ,, Дрмно,,
 • Одсек стоматолошке здравствене заштите са амбулантом у Основној школи „Јован Цвијић“

 

 • Одсек здравствене заштите жена
 • Одсек РО дијагностике