ЗАДОВОЉСТВО ПАЦИЈЕНАТА

 

Октобра 2012. године у Дому здравља Пожаревац урађења је анкета о задовољству пацијената.
Анкета о задовољству пацијената је показала да је Дом здравља Пожаревац оцењен  

      
- У служби опште медицине оценом 4,21 што је изнад републичког просека ( 4,05 );


-  У служби медицине рада оцена је 4,07, такође изнад републичког просека ( 4,05 );


- У здравственој заштити предшколске деце оцена је 4,08, републички просек 3,97;


- У здравственој заштити школске деце оцена је 4,49, републички просек 3,97

.Средња оцена задовољства запослених показује тенденцију благог пораста у односу на 2011. годину када је износила 3,47, у 2012. је 3,49, а републички просек је 3,46.